פרוזבול

לעתים קרובות נשמעת השאלה - מדוע לא תעשו תיקונים בהלכה , כדרך שעשה הלל , אשר התקין את הפרוזבול ? בעימותים רבים נזרקת המילה פרוזבול לחלל האוויר כאסמכתא לכך שאפשר לחדש בהלכה , וחלילה לערוך בה שינויים . אלא שלא כך הוא הדבר , ועלינו להבין מהו פרוזבול ? פרוזבול , למעשה , הוא שתי מילים .-ביוונית פרוס זו תקנה , בול זה עשיר . הפרוזבול הוא תקנה לעשירים , על אף שהיא בעצם , תקנה לטובת העניים . כיצד ? בתוך הציוויים על השנה השביעית , שנת השמיטה ציוותה אותנו התורה לשמוט את כל החובות . כל החובות שהיו עד שנת השמיטה יהיו בטלים . בד בבד עם הציווי לשמוט את החובות , הזהירה התורה מפני האפשרות שהעשיר , המלווה הפוטנציאלי , יימנע מלהלוות לעני הזקוק להלוואה , כשיראה שמתקרבת שנת השמיטה . הוא יחשוש שמא עד תום השמיטה לא יהיה לעני אפשרות להשיב לו את ההלוואה , והחוב יתבטל מאליו . חשש זה עלול להביא את העשיר להימנע מלהלוות לעניים , ועל כן מצאה התורה לנכון להזהיר את העשיר שלא יקפוץ ידו מסיוע לעני . למרות אזהרת התורה , נוכח הלל שהעשירים נמנעים מלהלוות כסף לעניים הנזקקים לפני שנת השמיטה . דבר זה הביא אותו לערוך תקנה , לפ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)