מתנות עניים

" חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות , "עשה כך קובע הרמב"ם בפרק עשירי מהלכות מתנות עניים בספרו משנה תורה . ייעודו של עם ישראל הוא להנחיל לעולם מורשת של ערכי מוסר בתחום היחסים שבין אדם לחברו , ומורשה זו אף קודמת למערכת היחסים שבין אדם למקום . מצוות הצדקה מייחדת את אופיו הייחודי של עמנו , הנאמן למורשת של דאגה לזולת וסעד לנזקקים , תוך הדגשת הרעיון שהתכונה החשובה ביותר בה ידבק האדם היא "לב . "טוב מורשת זו הנחיל לנו אברהם אבינו , אשר מידת החסד שבו באה לביטוי הן בהכנסת אורחים , הן בתפילה להצלת אנשי סדום והן במסירות נפש עבור פדיון שבויים . לא רק גמילות חסדים מאפיינת אותו , אלא גם מצוות הצדקה , כפי שמעיד עליו הקב"ה ( בראשית יח יט : ( "כי יך ? תיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' ל 7 גשות צךקןה . "ומקזפט מלבד מצוות הצדקה , המחייבת לספק לכל עני די מחסורו אשר יחסר לו , אנו מוצאים במניין תרי"ג המצוות שורה ארוכה של מצוות , שתכליתן לסייע לנזקקים ולתמוך בחלשים . המשותף לרבות מן המצוות האלו - הכלולות תחת השם "מתנות עניים" - שהן מחייבות כל אדם להפריש חלק מתנובת שדהו לטובת מעו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)