ביקור חולים

גמילות חסדים היא מארג שלם , הכולל את כל מערכת היחסים שבין אדם לחברו . בתוך מסכת זו של עזרה והושטת יד לזולת , אנו מצווים גם לבקר אה החולה . יש לייחס למצווה זו של ביקור חולים את מלוא משמעות המילה " . "ביקור ראשית , לבקר - לבוא אל החולה , ובנוסף לכך , לבקר מלשון ביקורת - לבדוק אולי החולה זקוק למשהו , אולי חסרה לו תרופה , אולי חסר לו אמון ברופא , אולי הוא רוצה דעה רפואית נוספת , וייתכן שפשוט האוכל שמוגש לו אינו ערב לחיכו והוא מדיר עצמו ממאכל . לבקר את החולה פירושו - לבדוק את מצבו , ולעשות ככל שניתן להיטיב עמו . ענקי רוח , אשר שילבו באישיותם תורה וחוכמת הרפואה גם יחד , דוגמת הרמב"ם , הרמב"ן , ר' יצחק אברבנאל , ר' יצחק למפרונטי בעל האנציקלופדיה " פחד , "יצחק וחכמי ישראל נוספים , כמו רבי ישעיה הלוי איש - הורביץ בספרו "שני לוחות הברית" 1 של"הו , קבעו את מטרותיה העיקריות של מצוות ביקור חולים . ראשית - "לעיין בצורכי , "החולה לבדוק מה דרוש ונחוץ להחלמתו או לשיכוך כאביו . שנית - לעשות לו "נחת רוח עם חבריו , '' שידע שאין הוא בורד וגלמוד . ההתעניינות במצבו תשפר את הרגשתו , והידיעה כי יש לו חברים תפי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)