צדקה

מצוות הצדקה היא אחת המצוות , בהן הצטיין עם ישראל בכל הדורות . תכונת גמילות החסד כה טבועה בדמנו , והפכה לאחד מסימני ההיכר של עמנו , עד שהתלמוד במסכת יבמות מספר , כי דוד המלך קבע שכל מי שאין בו מידה זו אינו ראוי להידבק בעם היהודי . מידת גמילות החסד באה לנו כירושה עוד מימי אברהם אבינו , עליו העיד הקב"ה ( בראשית יח יט : ( "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו : T T ואת ביתו ?? . ?• אחריו T : 7 ושמרו : : T : דרך : ' ה' לעשות — — צדקה ' T T : ומשפט . " T : התורה מצווה על הצדקה מספר פעמים . כך , למשל , נאמר בחומש דברים ( טו ז-ח : ( "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך ? אךצןל ... לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את יךך מאחיך האביון . כי פתח תפתח אתץךןל לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר . "לו ובחומש ויקרא נאמר ( כה לה : ( " וכיץמוך אחיך ומטה 3 x 1 עמך" - אם אחד מאחיך יתמוטט כלכלית - " והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" - יש להחזיק בידו ולעזור לו , עד שיתאפשר לו לשוב ולעמוד על רגליו . אין שיעור למצוות הצדקה , וכל אדם חייב לתת כפי שידו משגת . כמו כן , אין סכום מסוים שראוי לתת לכל עני , אלא יש לספק לכל עני את ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)