גמילות חסדים

גמילות חסדים , או כפי שאנו רגילים לומר היום בקיצור גמ"ח , אינה צדקה , למרות שאנו נוטים לחשוב כך . אלה שני מושגים שונים . התלמוד במסכת סוכה ממחיש את ההבדל , ומסביר כי בשלושה דברים גדולה מידת גמילות חסדים יותר מן הצדקה : א . צדקה ניתן לקיים רק ביחס לעניים . אדם עני פושט יד , מחזר על הפתחים ומבקש תרומה , ואנו נותנים לו צדקה . גמילות חסדים , לעומת זאת , אפשר לגמול הן עם העני והן עם העשיר . גם עשירים זקוקים לעתים לגמילות חסדים , כפי שנראה להלן . ב . את הצדקה אפשר לקיים רק בממון , בכסף או בשווה כסף , אבל את מצוות גמילות החסדים אדם מקיים גם בממונו וגם בגופו , כמו לבקר חולים , להכניס אורחים , לשמח חתן כלה , ללמד תורה וכיו"ב . ג . צדקה אפשר לקיים רק עם אדם חי , ואילו גמילות חסדים נוהגת גם לאחר מאה ועשרים , עם הנפטרים , שכן הטיפול והדאגה לצורכי המת , הלווייתו והנצחתו הם בגדר גמילות חסדים . אם כן , מהי גמילות חסדים ? בתפילת שחרית אנו אומרים כל בוקר את המשנה ממסכת פאה : "אלו ךבךים שאין להם שעור" - מצוות שאינן מוגבלות , שאין להם קצבה . " הפאה" - התבואה שמשיירים לעניים בקצה השדה . "והבכוךים" - הניתנ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)