ברכת המזון

יש מצוות ביהדות שגם אלמלא היו כתובות בתורה , היינו יודעים שצריך לקיים אותן מתוך הכרה בסיסית ורגש אנושי נורמלי . יש ערך חשוב שנקרא הכרת הטוב - להודות על הטובה שקיבלנו , להגיד תודה על מתנה שהעניקו לנו . זהו אחד הערכים הבסיסיים ביותר , ועלינו לסגל לעצמנו ערך זה ולחנך את ילדינו על ברכיו . בורא העולם העניק לנו ברוב טובו מזון . מה יותר פשוט וברור מאשר החיוב להודות לו על כך ? היפוכה של הכרת הטוב היא המידה השלילית של כפיות טובה . משה רבנו בשירת "האזינו" ( דברים לב , ( וכל נביאי ישראל אחריו , ראו במידה מגונה זו את שורש הרע בהנהגת היחיד והציבור . "בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו , "בי אומר ישעיהו הנביא בראשית תוכחתו ( א ב , ( והוא ממשיך ואומר שתכונה רעה זו מדרדרת את האדם לדיוטא תחתונה , ששאר בעלי חיים אינם יורדים אליה , שהרי ץךע שור קנהו וחמור אבוס , "בעליו ולעומתם , "ישראל לא ידע עמי לא התבונן" ( שם ג . ( כדי לחזק את תכונת הכרת הטוב אצל בני האדם , ולהדגיש את חשיבותה של מידה זו , קבעה התורה מצווה מפורשת בין תרי"ג המצוות , והיא מצוות ברכת המזון . 1 מצווה זו נזכרת בספר דברים ( ח י " : ( ואכלת T : : ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)