נטילת ידיים

היום , כשמושגים כמו "הגיינה" ו"איכות הסביבה" הפכו להיות חלק מסדר היום הציבורי , דומה שיש פה מן החידוש והקדמה , אבל ביהדות ניקיון הגוף והנפש היו מאז ומתמיד מצוות בסיסיות . אחת מן המצוות האלה היא מצוות נטילת ידיים . נטילת ידייס היא אחת הפעולות שאנו עושים מספר פעמים ביום . בבוקר , ברגע שפוקח אדם את עיניו ומתעורר , הוא אומר "מודה אני לפניך מלך חי , "וקיים ומיד לאחר מכן הוא נוטל את ידיו , זוהי נטילת ידיים של שחרית . שלוש סיבות לנטילה הזאת : הסיבה הראשונה - הידיים עסקניות הן , ובמהלך הלילה בזמן שאין האדם שולט במעשיו , הוא נוגע לעתים במקומות מוצנעים בגופו . על כן ראוי שבטרם יתפלל ויזכיר שם שמים , ייטול כל אחד את ידיו . סיבה שנייה - השינה היא אחד משישים במיתה . באותן שעות של שינה האדם כמו חסר חיים , ועל כן מי שישן ולו רק במשך חצי שעה בלבד , עליו ליטול את ידיו כאשר הוא ניעור לחיים חדשים . נטילת הידיים מטהרת אותן מרוח הטומאה השורה על גוף חסר חיים . מטעם זה חובה ליטול ידיים גם בשובנו מהלוויית המת ובצאתנו מבית העלמין . סיבה שלישית - הבחנים בבית המקדש לא היו מתחילים בעבודתם בטרם נטלו את ידיהם , וטה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)