קידוש הלבנה

מדי חודש בחודשו ניצבים יהודים , בדרך כלל במניין , תחת כיפת השמים ברחבת בית הכנסת , כדי לקיים את "קידוש . "הלבנה מהו קידוש הלבנה ? בתחילת כל חודש מתחדשת הלבנה , ומיד לאחר כן , במהלך השבוע הראשון או השני של החודש , עומדים יהודים ומבקשים בקשה , שלכאורה נראית תמוהה : "יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי , למלאת פגימת הלבנה , ולא יהיה בה שום מיעוט , ויהי אור הלבנה כאור . "החמה האם אין דאגה אחרת ליהודים , אלא רק שתתמלא פגימת הלבנה ? אמנם בתחילת החודש נראית הלבנה כחרמש דק , ועד לאמצעיתו היא מתמלאת והולכת , אבל האם זה מה שיש ליהודי לבקש בכל חודש ? וכי זו היא כל דאגתו , שהתהליך הטבעי של התחדשות הלבנה יתקיים כסדרו ? הלבנה נמשלה לעם ישראל , ואנחנו נמשלנו אליה . מאמצע החודש עד לסיומו , אור הלבנה פוחת והולך . מלילה ללילה הלבנה נראית לנו קטנה יותר , כי הזווית שבה היא נמצאת ביחס לשמש גורמת שחלקה החשוך פונה אלינו , עד שבסיום החודש הלבנה נעלמת מעינינו לגמרי . כך גמ העם היהודי . לא אחת היה נראה , עת נעו גלגלי ההיסטוריה , כי הוא פוחת והולך , אורו מתעמעם וכוחו מתמעט . בתקופות מסוימות נדמה היה כאילו הוא ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)