ברכת כהנים

ברכת כהנים נקראת גם בשם "נשיאת , "כפיים על שם הכתוב "וישא אהרן אתץךו אל העם ויברכם" ( ויקרא ט כב . ( אהרן הכהן נצטווה , בין יתר התפקידים המוטלים עליו בתור כהן , לשאת כפיו כלפי מעלה בתפילה , ולברך את עם ישראל באהבה . בציווי על ברכת הכהנים , כפי שהוא מופיע בכתוב ( במדבר ו כג-כז , ( יש שלשה חלקים : תחילה פונה הקב"ה אל משה ואומר לו : "דבר אל אהרן ןאל בניו לאמ י ר כה תברכו ~ : T : את בני ?? : v ישראל T : ? אמור T להם . " V T לאחר מכן מובא נוסח הברכה שבו יברכו הכהנים את העם , ושעליו נרחיב בהמשך . לבסוף הקב"ה מוסיף ואומר : "ושמו את שמי על בני ישראל ואני . "אברכם מה פירושה של תוספת זו ? המדרש מספר , שבשעה שציווה הקב"ה את הכהנים בני אהרן לברך את ישראל , באו בני ישראל אל הקב"ה וטענו : "למה אתה לא מברך אותנו בעצמך ? הרי נאמר בחומש דברים ( כו < וו ! 'השקיפה ממעון קךשך מן השמים וברך את עמןל את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב . 'וךבש היינו , הקב"ה עצמו מברך את עמו ישראל . אם כן , למה הכהנים הם אלה שיברכו אותנו " ? ענה להם הקב"ה : "אמנם הכהנים הם אלה ששמים את שמי עליכם ,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)