משיב הרוח ומוריד הגשם/ מוריד הטל

ביום הראשון של חג הפסח אנו מתפללים בתפילת מוסף לאחר קריאת התורה את "תפילת , "הטל ומבקשים מהקדוש ברוך הוא , שהוא משיב הרוח ומוריד הטל , שיהיה הטל היורד עלינו , טל של תחייה : " לברכה ולא לקללה לחיים ולא למוות לשובע ולא לרזון . " החזן חוזר על בקשות אלו בקול , והציבור כולו עונה . "אמן" מיום זה ועד היום האחרון של חג הסוכות , הוא יום שמיני עצרת - ובארץ זהו גם יום שמחת תורה - אנו אומרים בתפילת שמונה עשרה שלוש פעמים ביום "מוריד הטל" - זהו שבחו של הקב"ה , שאינו משנה את סדרי הטבע , ובכל קיץ מוריד עלינו טל של תחייה . בנוסף לכך אנו מבקשים ב"ברכת השנים" - "ותן ברכה על פני האדמה" - שיבולי השנה יעלו יפה ושהברכה תשרה במעשה ידינו . זהו נוסח התפילה מן הפסח ועד שמיני עצרת . בתפילת מוסף של שמיני עצרת אנו מתפללים "תפילת , "הגשם ומבקשים " שאתה הוא ה' אלוקינו משיב הרוח ומוריד הגשם" - שהחורף יהיה גשום , ושמתנת הגשם תינתן בדרך של טובה : " לברכה ולא לקללה לחיים ולא למוות לעזובע ולא לרזון . " מיום זה ועד היום הראשון של פסח , כמתבקש מחילופי עונות השנה , אנו מזכירים בתפילת שמונה עשרה את שבחו של הקדוש ברוך הוא , שה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)