תפילת שמונה־עשרה

לכל שלוש התפילות של היום - שחרית בבוקר , מנחה בצהריים וערבית בערב - יש תפילה מרכזית , זו תפילת העמידה . תפילה זו מכונה "תפילת שמונה עשרה" על שם שמונה עשרה הברכות הכלולות בה . למעשה , יש לנו תשע עשרה ברכות בתפילת שמונה עשרה . הברכה הנוספת נכתבה ביבנה על ידי שמואל הקטן , בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש השני . הברכה המיוחדת הזו פותחת במילים : "ולמלשינים אל תהי . "תקווה על רקע ריבוי הכופרים והמלשינים באותם הימים , ומאז היא נאמרת כלפי כל מי שפרש מכלל ישראל ובגד בעמו ובתורתו . תפילת שמונה עשרה מורכבת , כאמור , מתשע עשרה ברכות . שלוש הראשונות הן שבח לריבונו של עולם ואין בהן בקשות : '' ברוך אתה , 'ה מגן אברהם" - ברכת אבות , המפרטת את שבחיו של הקב"ה ואת מידותיו הנעלות . "ברוך אתה , 'ה מחיה המתים - '' ברכת גבורות , המפרטת את חסדיו של הבורא , מהורדת גשמים , דרך ריפוי החולים , ועד להחיאת המתים לעתיד לבוא . '' ברוך אתה ה / הא ל הקדוש - '' ברכת הקדושה , המזכירה את קדושת הבורא . שלוש הברכות האחרונות הן : '' ברוך אתה ה' המחזיר שכינתו לציון - '' ברכת העבודה , בה אנו מבקשים על החזרת עבודת בית המקדש - "ותחז...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)