תפילה

התורה מצווה אותנו לעבוד את ה' בלבבנו , כפי שנאמר בפרשת "והיה אם שמוע" הנאמרת פעמיים ביום ( דברים יא יג : ( "ולעבדו . "בכל לבבכם איזו היא עבודה שבלב ? אומרים חכמינו כי הכוונה לתפילה , שהרי התפילה נאמרת מעומק הלב , ומתוך הרגשה פנימית שעומדים כעת לפני בורא העולם ומדברים עמו כדבר איש אל רעהו . לא בכדי קבעו חכמינו בתחילת פרקי אבות , כי ה"עבודה" - עבודת התפילה - היא אחד משלושת העמודים שעליהם העולם עומד , שהרי התפילה היא אמצעי הקשר שלנו עם בורא העולם , וככזו היא אחת מאבני היסוד של האמונה היהודית . למרות שהציווי להתפלל מפורש בתורה , לא נכתב בתורה נוסח התפילה , ואף לא נאמר מהם זמני התפילה . ואכן , הרמב"ם בתחילת הלכות תפילה קובע כי מן התורה אין מספר מסוים של תפילות שצריך להתפלל ביום , אין לתפילה נוסח קבוע , ואף אין זמן קבוע שבו צריך להתפלל . אולם בכל זאת אנו מתפללים שלוש תפילות בכל יום : שחרית בבוקר , מנחה בצהריים , וערבית בלילה . מהו המקור לשלוש תפילות אלו ? התלמוד במסכת ברכות קובע , כי "תפילות - אבות , "תקנום כלומר המנהג להתפלל שלוש תפילות ביום הוא מנהג קדום עוד מימי האבות - אברהם , יצחק ויעקב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)