קל וחומר

התורה שבעל פה מפרשת את התורה שבכתב . הן התורה שבכתב והן פירושה ניתנו למשה רבנו בהר סיני , אלא שעד ימי רבי יהודה הנשיא , שהעלה את הדברים על הכתב , נמסרו פירושי התורה בעל פה , מדור לדור , מרב לתלמיד . יש כמה דרכים , שבהן דורשת התורה שבעל פה את דברי התורה שבכתב ומפרשת את הנכתב בה . הלל מצא שבע מידות שההורה נדרשת בהן . מידות הן דרכי לימוד , כלים בהם אנו משתמשים ללמוד מהמפורש על הבלתי מפורש . מהידוע על הבלתי ידוע . רבי ישמעאל מצא שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן . ואילו רבי אליעזר , בנו של רבי יוסי הגלילי , גילה שלושים ושתיים מידות ש"ההגדה נדרשה . "בהן רבי ישמעאל כהן גדול תמצת את המידות להבנת התורה שבכתב , כאמור , בשלוש עשרה דרכים , והדרך הראשונה נקראת "קל וחומר . '' לומדים במידת ההיגיון , בדרך של הסתברות שכלית , מן הקל אל החמור , ולעתים להפך - מן החמור אל הקל . על פי ההיגיון הצרוף , אם בדבר שאיסורו קל יש חומרה מסוימת , הרי שבדבר שאיסורו חמור יותר על אחת כמה וכמה שיש מקום להחמיר בחומרה זו . וכן להפך , אם כדבר חמור מוצאים קולא מסוימת , על אחת כמה וכמה שיש להקל בדבר שאיסורו קל יותר . בתורה עצ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)