מסכת אבות

מהי מסכת , "אבות" או כפי שנוהגים לכנותה "פרקי ? "אבות התורה שבעל פה מחולקת לשישה סדרי משנה , שנערכו על ידי רבי יהודה הנשיא . הסדר הרביעי מששת הסדרים נקרא סדר נזיקין , והוא עוסק ברובו בדיני ממונות ובמערכת המשפט על כל סוגיותיה . בסופו של סדר זה ישנה מסכת קטנה בשם , "אבות" הדנה בערכי מוסר , ומתווה דרך במערכת היחסים הראויה בין אדם לבוראו , בין אדם לחברו ובין היחיד לציבור . השם אבות ניתן לה משום שהיא פותחת בתיאור השתלשלות התורה שבעל פה על ידי אבות האומה : "משה קבל תורה מסיני , ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה ... שמעון הצדיק " היה TT משירי " T : - כנסת v v : הגדולה . T : - הוא היה T T אומר . "וכר יש סיבה נוספת לשם אבות שניתן למסכת זו , והיא , שהדברים הכלולים בה נחשבים לאבות החוכמה , לבסיס התורה המוסרית בכל הדורות ובכל העמים , לא רק בעם ישראל . איננו מזלזלים בחוכמה אומות העולם כלל ועיקר . התלמוד במסכת מגילה קובע , שאם יאמר לך אדם שיש חוכמה בגויים - תאמין . תורה בגויים - אל תאמין . דרך חייהם של הגויים אמנם אינה ראויה להיות דרכנו , אך חוכמה רבה יש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)