שישה סדרי משנה

בסיום מעמד הר סיני , מסכם משה רבנו את המעמד ואומר : "אלה הדוקים ןהמשפטים והתורת אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני בץ משה" ( ויקרא בו מו . ( חוקים הם המצוות , "השמעיות" מצוות שאין אנו יודעים את טעמן , ואנו מקיימים אותן רק משום שאנו נשמעים לבורא העולם שציווה עליהן . משפטים הם המצוות , "השכליות" מצוות שאנחנו יודעים את טעמיהן , ומבינים את הסיבה לקיומן . החוקים והמשפטים נאמרו בלשון רבים , שהרי יש מצוות רבות בתורה , חלקן שכליות וחלקן שמעיות . אבל מהן התורות , והלא רק תורה אחת ניתנה למשה בהר סיני , אם כן מדוע נאמר בכתוב "תורות" בלשון רבים ? אלא ללמדנו , שהתורה האחת מורכבת משני חלקים - תורה שבכתב ותורה שבעל פה - ואין להפריד בין השניים . רבי יוחנן אומר במסכת גיטין : "לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה , שנאמר ( שמות לד כז : ( 'כי על פי הדברים האלה כרתי אתןל בךית ואת ישךאל . "' התורה שבכתב אלו חמישה חומשי תורה - בראשית , שמות , ויקרא , במדבר , דברים - והיא מכילה תרי"ג ( 613 ) מצוות . המצוות מובאות בתורה שבכתב באופן מקוצר , משפט או שניים , ולעתים אף במילים ספורות או ברמז . ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)