הפטרה

התנ"ך מורכב משלושה חלקים : תורה , נביאים וכתובים . את התורה , הכוללת חמישה חומשים - בראשית , שמות , ויקרא , במדבר , דברים - אנו קוראים כל שבת בבוקר בבית הכנסת . מרי שבת אנו קוראים פרשה אחת מפרשיות התורה , ולעתים שתיים , וזו היא "פרשת . "השבוע בסדר קריאה זה יוצא , שמדי שנה , בשמחת תורה , אנו מסיימים את קריאת כל חמשת החומשים . גם אל הכתובים יש התייחסות במשך ימות השנה . ראשית , רבים מפרקי ספר תהלים , שנכלל בין הכתובים , משולבים בסדר התפילה . זאת , בנוסף לאמירת התהלים על ידי יהודים רבים מדי יום ביומו . גם חמש המגילות , הכלולות אף הן בין הכתובים , מוכרות פחות או יותר לציבור הרחב , משום שהן נקראות בבתי הכנסת בימים קבועים : שיר השירים - בפסח , רות - בשבועות , איכה - בתשעה באב , קהלת - בסוכות , אסתר - בפורים . לספרי הנביאים , לעומת זאת , לא נקבעו זמנים מיוחדים לקריאה בהם , ולכן תיקנו חכמים את קריאת ההפטרה , שבמסגרתה אנו קוראים מפרקי הנביאים . מפטיר - מלשון משלים , מסיים . אנו מסיימים בכל שבת ומועד את קריאת התורה בקריאת ההפטרה מן הנביאים . אחד מגדולי הראשונים , רבי דוד אבודרהם , כתב , שהמנהג לק...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)