תוכן

פתח דבר 11 עמוד התורה פרשת השבוע 17 קריאה בתורה 20 הפטרה 23 שישה סדרי משנה 26 מסכת אבות 29 תורה שבעל פה 32 התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי 36 קל וחומר 41 גימטריא 45 עמוד העבודה תפילה 51 שמע ישראל 56 תפילת שמונה עשרה 60 משיב הרוח ומוריד הגשם / מוריד הטל 63 ברכת כהנים 66 בית כנסת 69 קידוש הלבנה 72 מניין 75 נטילת ידיים 77 ברכת המזון 80 תפילת הדרך 83 ברכת הגומל 85  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)