תוכן פרקי ירמיהו בעריכה המחודשת

פרק א : נבואת ההקדשה 39 פרק ג : "שיווק" חזון הגאולה לבני אפרים 43 פרק לא : ושבו בנים לגבולם 47 פרק כג , א-ח : התוכחה על המנהיגות ביהודה ובשומרון והביטחון במנהיגות הגואלת של יאשיהו 54 פרק ל : הלעג לקטני אמונת הגאולה 56 פרק ב : יהודה נטשה את אלוהיה 60 פרק י : הפולמוס עם עוברי האלילים והתפילה לביעור האלילות מישראל 65 פרק יז : הקריאה לשמירת השבת 68 פרק יא ; מעמד הברית של יאשיהו בעיני הנביא 74 פרק יח : תשובת ה' לירמיהו : היתכנות התיקון לנבואת החורבן 76 פרק ה : תסכולי הנביא : תשובה מבחוץ ושחיתות מבפנים 78 המחצית השנייה של פרק ז : סערת הנפש של הנביא - כין אהבה לקטרוג 80 פרק ח : "אין איש נחם על רעתו" 81 פרק יא : המאבק עם אנשי ענתות 83 פרק טז : לא תקח לך אשה 86 פרק כב : הופעת בכורה מול בית המלך החדש 111 פרק כו ופרק ז : כניסת הבכורה לבית המקדש 117 המשך פרק כו : המשפט של ירמיהו בשער בית המקדש 120 פרק יט ( וסיום פרק ז : ( שבירת בקבוק החרס בגיא בן הנום 126 פרק כ : מבית ה' למהפכת המפגש עם פשחור וראשית הנבואה על בבל 129 פרק מי : שירת ירמיהו על נפילת מצרים בכרכמיש 136 פרק ד : רעידת האדמה בארץ עם תחילת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)