אחריתו של ירמיהו

וירמיהו עוד מוטט , מותת ואבן לא השאיר על אבן ודבריו כולם אמת ( שלמה טנאי , ירמיהו ) פרק מד : קבורת הנבואה של ירמיהו במצרים תחפנחס , אליה מגיע ירמיהו עם אחיו הגולים , מזוהה עם תל דפנה ( מערבית לקונטרה שבצפון מצרים . ( אחת הגבעות בחורבות תל דפנה מכונה בפי תושבי האזור "גבעת בת . "היהודי בימי ירמיהו היה מקום זה פורה ביותר שהושקה על ידי הזרוע הפלוסית של הנילוס . פה עברה דרך השיירות הקדומה ממצרים לארץ ישראל ולמסופוטמיה . שיירת היורדים עוצרת במקום המבורך הזה ואנשיה מגיעים אל המנוחה ואל הנחלה . המהגרים מתקבלים בקרב תושבי המקום , משתלבים ומתבססים . ירמיהו מהלך בינותם כזר . ואז הוא מצטווה לעשות מעשה שימוטט את תקוות היהודים שהגיעו לחוף מבטחים : . 98 על פי ז' ביילין , "מצרים בבל והנביא , "ירמיהו ספר יוסף ברסלבי , ירושלים תש"ל , עמי . 93-89 גם עכשיו אין הוא מוותר וממשיך לכנות את נבוכדנאצר . "עבדי" גם מי שבחר במנוחת מצרים יזכה לנחת זרועו של מלך בבל . נבואתו של ירמיהו על מפלת מצרים בידי בבל תתגשם כמה שנים מאוחר יותר . יוסף בן מתתיהו מספר שנבוכדנאצר "חדר למצרים  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)