רצח גדליה מיטב המסורת הקנאית בישראל

ואין יותר גבעול חולם על שבולתו ואין יותר נדרי ואסרי רק הבטחת הרוח כי הגשם בעתו עוד יחונן את עפרה בתום תשרי ( איתמר פרת , ( "אסיף" הקדמה מנהיג שנרצח בעת שהוא נושא משרה רמה של מוביל , מזעזע את סדרי החיים [ ... ] גדליהו בן אחיקם היה התקווה הגדולה להתחדשות ולבניין . הירצחו בידי הקבוצה היריבה המונהגת בידי ישמעאל בן נתניה , מביאה לחורבן בית ראשון ושואה על העם . יהודה מתרוקנת מיושביה 1 ... 1 אין ספק שהירצחו של רבין היה עוולה נוראה לעם ולתקוותו להמשיך בשלווה דווי זה האסון הגדול ביותר שיכול לקרות לעם במולדתו . ( מתוך רצח והארץ התרוקנה מאת חיים חיימוף , תל אביב . ( 2001 דמותו של גדליה בן אחיקם ניעורה לחיים בתודעה הישראלית מאז רצח יצחק רבץ ב 4 בנובמבר . 1995 הרצח הפוליטי של מנהיג המנסה להתפייס ולהביא לרגיעה בארץ עקובה מדם הביאה קבוצות בחברה הישראלית לחזור ולעסוק בדמותו של גדליה כדי להשכיל מתוכה מה עלול להתרחש לחברה ישראלית משולחת רסן . בצד הרצון לגלגל רעה ליום רעה , יש להיזהר באנלוגיות הללו . גדליה היה מנהיג של שארית פליטה ודלת העם . היכולת שלו להנהיג את העם היהודי במשבר של חורבן הבית דמתה ליכול...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)