586 לפנה"ס פריצת העיר וחורבנה

מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב לך שבת בעמק הבכא והוא יחמול עליך חמלה ( ר' שלמה אלקכץ , מחרוזת ( 'ג רקע מדיני המצב בירושלים הולך ומידרדר . קבוצת אנשים נמלטת מהעיר ומפילה עצמה לירי הבבלים ; אל העיר באים פליטים רבים המבקשים הגנה בקרב עמם ; הרעב מחמיר והבצורת מהלכת על ראש כולם בשתיקת השמים . גם המשמעת בצבא מתרופפת . חלק מהחיילים בורחים לשטחים פתוחים שאוחזים האדומים בדרום הר חברון ( על כניסת אדום לדרום הר חברון נדבר בהמשך . ( קבוצות אחרות של חיילים פונות מערבה לשפלה ורק מקצתן נשארות להגן על העיר הבזויה ועל מלכה המושפל . בט' בתמוז 586 לפנה"ס מבקיעים הבבלים את החומה הצפונית של העיר . לא ברור מה מתרחש בירושלים בימים שלאחר פריצת החומה . הלוחמים ששרדו נמלטים או נתפסים ; אנשי דלת העם שנותרו בעיר מביטים בחיילי בבל המסתובבים ברחובות קריה ובחוצות המקדש . רק בי' באב ( חודש אחרי הפריצה ) מגיע לעיר נבוזראדן " רב הטבחים" ומתחיל בהרס השיטתי של העיר : "וישרוף את בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)