587-588 לפנה"ס עליית בבל על יהודה

ליל חניה . בקול דברים , בשחוק , בגדף בהמולת מלאכות הוא קם , הנה הנו כמו פני עיר נבנית פניו של שדה קטל בהתפרש המחנה אשר דינו להיות שופך דם האדם ומגינו . ( נתן אלתרמן , ליל חניה ) רקע מדיני ועידת הפסגה של עמי האזור , אותה הצגנו קודם , דנה בכובד ראש בעניין הנאמנות לבבל או למצרים . ברור לכולם שהאווירה תומכת בקואליציה פרו מצרית ואנטי בבלית . זה קורה בשנת 594 לפנה"ס . שנתיים מאוחר יותר ( ב 592 לפנה"ס , ( מתרחש אירוע שיוצר אקלים נוח לשינוי המדיני . פסתמיך השני , מלך מצרים , מת , ואת מקומו ממלא פרעה חפרע . המלך החדש שואף לשקם את מצרים לאחר התבוסה לבבל . עם עלייתו של פרעה החדש מתעורר השטח כולו . הקואליציה האזורית מתקבצת סביב הנאמנות למצרים והמרד של יהודה בבבל הופך ממשי . לוקח לנבוכדנאצר זמן עד שיגיע לאזור למסע ריסון וענישה . מרד של מדינת חסות באימפריה אינו דומה להנפת חרבות על צבא כובש ( דוגמת מרד החשמונאים או מרד בר כוכבא . ( במקרה הזה מדובר על הימנעות מתשלום מסים שנתיים אותם חייבת מדינת החסות , היא יהודה , להעביר לקופת האימפריה . תחילה נראה עיכוב בתשלומים , ורק לאחר הבירור מתחוור שמדינת החסות...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)