586-597 לפנה"ס בין גלות לגלות

ארץ שיושביה היא אוכלת וזבת חלב ודבש ותכלת לפעמים גם היא עצמה גוזלת את כבשת הרש . ארץ שמתקו לה רגביה ומלוחים כבכי כל חופיה שנתנו לה אוהביה כל אשר יכלו לתת . ( נתן יונתן , שיר ארץ ) פרק כד : מחזה התאנים הטובות והתאנים הרעות נבוכדנאצר הושיב על כיסא הממלכה את מתניה , בנו הצעיר של יאשיהו , והשביע אותו אמונים לבבל . ירמיהו מקווה שאולי צעד זה חותם את הפורענות המלווה את נבואותיו כבר שלושים שנה " מצפון תפתח . "הרעה הנה עברה הסופה מצפון , לקחה את כל אילי הארץ ומנהיגיה , העמידה מלך "כלבבו" של נבוכדנאצר , ועכשיו אפשר לחזור ולבנות את ירושלים תחת שלטון בבל . חולפים רק חודשים אחדים וירמיהו מבין שהחברה הישראלית כלל לא השתנתה . בעוד שרועי העם שגלו ניחנו בכשרון מנהיגות , הרי אלה שתפסו את מקומם היו משולי החברה , שמצאו הזדמנות להשתלט על מרכזי הכוח והעבודה כאשר נוצר ריק בשדרת ההנהגה . האלימות והבוחנות שוררות בכל פינה בהשראת המצב של "עבד כי . "ימלוך מי שיכול משתלט על החלש ממנו . המלך צדקיה צעיר וחלש ואינו יכול לעשות מאומה בקופתו הריקה ובכוחותיו הדלים .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)