604-605 לפנה"ס ראשית מלכותו של נבוכדנאצר

ובבוא נבוכדנאצר לירושלים היתה כבר חלולה כולה ( שלמה טנאי , ירמיהו ) רקע מדיני משנת 609 לפנה"ס ( מסע פרעה נכה לעזרת אשור ) מתנהלת מלחמה רציפה בין מצרים לבבל . על אשור אנו שומעים פחות ופחות ומתברר שהיא נדחקה לשולי המאבק . בשנת 605 לפנה"ס עולה נבוכדנאצר לשלטון תחת אביו נבופלאסר וכצעד ראשון הוא כובש את המעוז המצרי בכרכמיש שעל נהר פרת . כיבוש זה נחשב בתולדות ימי בבל לראשית האימפריה . המעוז הזה מנע מכבלים להתפשט למערב ולדרום . לאחר הסרתו מסתער נבוכדנאצר על האימפריה כולה . כבר בשנה הראשונה הוא מצליח להכניע את מצרים ובמסע דרך הים הוא נוחת בחופי אשקלון ולוכד את העיר . לאחר ניצחון זה מסתגרת מצרים בתוך שטחה ומחכה לשעת כושר . 58 מלמט , לעיל , הערה , 40 עמ' . 301 כדי להחזיר לעצמה את האחיזה בנקודות השליטה במרחב . כך מתואר הדבר בספר מלכים ב : "ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרה כל אשר היתה למלך מצרים" ( כד , ז . ( בתקופה זו כובשים הבבלים גם את העיר רבלה ( בסוריה ) ההופכת ממעוז מצרי למפקדה קדמית של נבוכדנאצר . על פי הכרוניקה הבבלית מאותה שנה כובשת בבל את כל ארץ החת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)