605-609 לפנה"ס נבואת ירמיהו בשנותיו הראשונות של יהויקים

כמו שביל החלב שחוצה את השמים אתה הולך ישר לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנוור את העיניים משהו בך יאמר לך המשך בדרכך לך ישר , לך לבד , אל תפחד אל תכעס , לך תמים , לך אחד ( עלי מוהר , שיר נבואה קוסמי ) פרק בב : הופעת בכורה מול בית המלך החדש מותו של יאשיהו מכבה את שארית התקווה שעוד מהבהבת בנשמתו של ירמיהו . העם כולו בוכה על מות המלך הכביר שהעניק להם חוסן לאומי . בהיעדרו אין ירמיהו יודע מה תהיה נבואת ה' אליו . בפרק כב מתאר ירמיהו את ירידתו , בדבר , 'ה אל "בית מלך . "יהודה אי אפשר לתאר את ההופעה הזו בימי יאשיהו , כי יאשיהו ישב אז על כיסא דוד בתפארה . בקריאת הפרק הזה ניתן לחוש בתמהיל של ציניות על "מלך יהודה היושב על כיסא , "דוד כאילו מישהו מרגיש במוזרות של התמונה . מה לאיש כמו יהויקים ולכיסאו של דוד המלך ? השלב הראשון של הנבואה אינה מלמד על חורבן צפוי אלא דווקא על תקווה : ירמיהו אינו אומר מאומה על עבודת האלילים . נראה שמבחינה פורמלית עבודת הטיהור של יאשיהו הצליחה . המרחב הציבורי היה נקי מכל סימן של אלילות ופולחן העבודה הזרה התנהל במקומות הפרטיים . כעת עובר ירמיהו למאבק מסוג אחר . כל מעייניו ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)