609 לפנה"ס: מות יאשיהו

" ועל קיצך ועל קצירך הידד נפל " ... " הידד אחר הידד נפול יפול " ... ( נעמי שמר , אמצע התמה ) רקע היסטורי למסע יאשיהו למגידו , על פי הכרוניקה הבבלית יאשיהו דבק בכל מאודו בהחלטתו להשיב את ממלכת ישראל לימי תפארתה ולהחזיר את העם לאביהם שבשמים . הוא לא נטש מעולם את דרכו ורק חיפש הזדמנויות נוספות כדי להוביל ולקדם את חזונו למימוש . הזדמנות כזאת התגלגלה לפתחו עם נפילתה של נינוה העיר הגדולה . היום , כשיש בידינו כרוניקות בבליות בנות התקופה , אפשר לשחזר את שאירע באותם ימים סוערים . בשנת 614 לפנה"ס כבשו המדיים את העיר אשור ובאותה שנה נכרתה ברית בין המלך המדי , קסרקסס , לבין המלך הבבלי נבופלאסר . בשנת 612 לפנה"ס נפל דבר בעולם . נינוה , העיר . 39 את הכרוניקות הבבליות פרסם , Gadd C . J אשורולוג בריטי , בשנת . 1923 ראו ; מ' נוגן ( עורך , ( אסופת הכתובות ההיסטוריות מאשור ובבל , ירושלים תשס"ד . הגדולה של אשור , התמוטטה מול צבא בבל ומדי . זה היה אחד הרגעים המכריעים במלחמה המתמשכת בין בבל המתעצמת ואשור המתרסקת . העולם כולו שם לבו לאירוע הזה . מכאן ואילך הלכה בבל ורחקה את אשור לפינה . הצבא האשורי נמלט צפונ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)