622 לפנה"ס חידוש מעמד הברית בין ישראל לה' (גילוי התורה במקדש)

כי הנה כחמר ביד היוצר בךצותו מךחיב ובךצותו מקצר כן אנחנו ביךןל חסד נוצר לברית הבט ואל ת ? ן ליצר ( מתוך סליחות ליל יום הכיפורים , מחבר לא ידוע ) בעוד פרק ב נאמר לפני שהחלה ההתעוררות הדתית שיזם יאשיהו , הפרקים הבאים כבר באים לתת רוח גבית למהלך התשובה בעם . העם שהיה בעומק הבגידה , 'בה בתהום השכחה ובניכור גמור - החל לחזור בתשובה . המהלך הזה עוקב אחר תהליך הרפורמה של יאשיהו המלך שהחל בשנת שמונה עשרה למלכותו ( חמש שנים לראשית נבואת ירמיהו . ( יאשיהו ציווה לערוך את בדק הבית בבית המקדש וגילה לתדהמתו את ספר ברית . 'ה מציאת הספר בבית המקדש מתוארת באריכות במלכים ב ( פרקים כב-כג ) וגם בדברי הימים ב ( פרקים לד-לה : ( . 37 הפרשנות המסורתית והמחקר חלוקים לגבי זיהוי הספר שנמצא במקדש . הפרשנות המסורתית קובעת שהיה זה ספר התורה של משה רבנו , שנשתמר במקדש והועלם בידי הכוהנים בימי אחז או בימי מנשה . יש הסוברים שהיה שם רק ספר דברים ויגד שפן הספר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיה הכהן ויקראהו שפן לפני המלך . ויהי כשמע המל ך את דברי ספר התורה ויקרע את בגדיו . ויצו המלך את חלקיה הכהן ואת אחיקם בן שפן ואת עכבור בן מי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)