622-627 לפנה"ס: ימי האור בשומרון: נבואות האיחוד של ממלכות ישראל ויהודה

רק מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי השער ייפתח לו ויבוא בו בסערה כשישובו לגבולם ( עידן רייכל , מנעי קולך מבכי ) נבואתו של ירמיהו פורצת במקביל לרפורמה של יאשיהו . ראשית מנבא ירמיהו על חזון האחדות של ממלכות יהודה וישראל ברוח יאשיהו . כנער בענתות ירמיהו אינו שייך לאף אחת מן הממלכות הללו . ענתות שכנה בנחלת בנימין על הגבול בין ממלכות יהודה וישראל , ונאמנותה לא היתה נתונה לזו או לזו . כמוזכר לעיל כוהני ענתות לא היו פעילים בבית המקדש שבירושלים , הם עבדו את שדותיהם וחיו את חייהם . . 18 ראו : יי בן נון , "נחלת בנימין נחלת , "שכינה באתר האינטרנט של ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים . פרק ג : "שיווק" חזון הגאולה לבני אפרים הנבואה הראשונה שפקדה את ירמיהו הוליכה אותו היישר לממלכת הצפון המקומית , לערי השומרון והגליל : הנותרים בארץ אחרי גלות עשרת השבטים לא ראו ביהודה כתובת ולא ניהלו עמה קשרי שכנות . הם ניהלו חיים אוטונומיים תחת שלטון אשור . ירמיהו משמיע הבטחה חדשה לאוזני שבטי ישראל שבשומרון . בעוד ישעיהו התנבא בימי המלחמה האחרונה בין ישראל ליהודה : "בעוד ששים שנה יחת אפרים מעם" ( ישעיהו ז , ח , ( כעת בא  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)