פתח דבר

" יוצרי הבינני מורשה להנחיל '' ( תפילת שחרית של ראש השנה . ( בברכת ה' זכיתי להגיש לקוראי את הקריאה שלי בספר ירמיהו . עד עתה שוטטתי בעולמם של חכמים וניסיתי לפסל את דמותם עבור הקורא הישראלי בן זמננו . זו ההתנסות הראשונה שלי בנגיעה בתנ"ך עצמו . כתיבת הספרים הללו היא חלק מניסיון כולל של יצירת גשר בתוך החברה הישראלית בפרט והיהודית בכלל , לחיבור בין התרבות המודרנית , העכשווית , על אפיוניה השונים , עם רובדי המסורת היהודית לדורותיה . את הבחירה בספר ירמיהו אנסה להסביר בדברי המבוא . בשלב זה ברצוני להודות למי ששותף לי בלימוד התורה ובניסיון להפיק לקח של חיים מלימוד זה . ראשונה לכולם נועה אשתי , השותפה לי בכל מרחבי החיים . שניים לה - חברי קהילת הרמב"ן בירושלים , ששיעורי שבת אחר הצהריים במחיצתם היוו את השלד הראשון של הספר . ידידי שלמה גולדברג , מנהל מחלקת ההשאלה בספרייה הלאומית , הושיט עזרה בידיים פתוחות ולב חפץ למציאת כל המחקרים שנכתבו אודות הספר והתקופה . חברי היקר ד"ר מיכה גודמן עם אנשי המכינה בעין פרת שביישוב אלון נתנו לי את האכסניה הנכונה ואת האקלים הדרוש כדי להגיע להקשבה הדרושה בזמן כתיבת הספר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)