ירמיהו גורלו של חוזה

בנימיו לאו כה אמר הי עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אמרים חרב הוא ... קול ששון וקול שמחה T : ? קול 1 חתן : I T T וקול I כלה T קול 1 אמרים ?; הודו את ה' צבאות כי טוב ה' כי לעולם חסדו ... ( ירמיהו לג , י-יא ) בנימין לאו ירמיהו גורלו של חוזה ב נימין לאו ירמיהו גורלו של חוזה  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)