הערות

פתיחה . 1 תוספתא חגיגה ב , ג ; ירושלמי חגיגה ב , א ( עז ע"ב ;( בבלי חגיגה יד ע"ב . . 2 הסיפורים ( לאו דווקא בשלמותם ) מופיעים גם בשיר השירים רבה א , ר ; קהלת רבה ז , ח ; רות רבה ו , יג ; ילקוט שמעוני קהלת תתקער ; אבות דרבי נתן נוסחא א כד , ונוסחא ב , לה . . 3 אוצר הגאונים : 15-14 ( ובשינויים ראו גם : . ( 61 . 4 בעיקר בספריו . 53-52 : 1967 , 19-14 : 1965 .-באנגלית . 5 יב : ב-י : 'ידעתי איש במשיח אשר לוקח עד לרקיע השלישי זה ארבע עשרה שנה , אם בגוף לא ידעתי או מחוץ לגוף לא ידעתי , האלהים יודע . האיש ההוא , אם בגוף או חוץ לגוף לא ידעתי , האלהים יודע , הועלה אל הפרדס ( hoti herpaghe eis ton pamdeison ) ושמע דברים נסתרים אשר נמנע מאיש . 'למללם ( תרגום פרנץ דליטש . ( . 6 ראו רשימה ביבליוגרפית וסקירת ספרות אצל גרינוולד ( 1980 ) ואצל הלפרין . ( 90-87 : 1980 ) . 7 לברייתא יש שלוש גרסאות ארץ ישראליות דומות ( שתיים בכתבי יד שונים של התוספתא , ואחת בירושלמי , ( שלושתן שונות מהותית מהבבלי . מהדורת ליברמן ( אותה הבאתי ) היא המשובחת שבהן . גרסת הירושלמי משובשת , ושמותיהם של בן עזאי ובן זומא נתחלפו בה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)