סיכום: סיפורי אלישע/'אחר' בין התלמוד הירושלמי לתלמוד הבבלי

בכל אחר משני התלמודים מוקדשת חטיבה סיפורית גדולה . 'אחר'ל בשניהם היא מופיעה בפרק השני של מסכת חגיגה , כשהיא צמודה לברייתא על הארבעה שנכנסו לפרדס , ומשולבת בברייתות שזכו לכינוי 'האוסף . 'המיסטי יש דמיון בין שתי החטיבות בהיקף האירועים , סדרם ותכנם , אך גם לא מעט הבדלים . המקורות לסיפורי אלישע בתלמוד הירושלמי ( מלבד הברייתא בתוספתא ) אינם מוכרים , אך החטיבה הסיפורית המוקדשת לו קושרת את אחדותו במרד בר כוסבה ובתוצאותיו . כנתינתה ניתן לעקוב בה אחר תהליך היצירה , שבשלביו השונים מתגלים התפתחות ושינויים ביחסם של המספרים אל דמות אלישע . התלמוד הבבלי , לעומת זאת , שואב חלק מהחומר מהתלמוד הירושלמי ומתאים אותו לצרכיו . בקובץ סיפורי 'אחר' בתלמוד הבבלי יש עדויות ברורות להיכרות עם החומרים המרכיבים את הסוגיה בתלמוד הירושלמי . קודם כל עם סיפור אלישע ורבי מאיר , הסיפור המרכזי בתלמוד הירושלמי ( ג , ( אך גם עם סיפור הבנות כולל הסיום בסימן טוב ( ו . ( סימנים ( קלושים ) להשפעתם של סיפורי החטא בתלמוד הירושלמי ( ב ב-1 ( 2 אפשר לזהות ב'פסוק לי פסוקך' הבבלי . לעומת זאת , לסיפורי הסיבה ( ה 1 ו ה ( 2 לא נותר זכר ב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)