חלק ב: האגדות על 'אחר' בתלמוד הבבלי

א . מבוא ו . פרשת 'אחר' בתלמוד הבבלי עד כאן טרחנו להאיר את כל צדדיה של הטרגדיה הקאמרית המעוצבת למופת בתלמוד הירושלמי . מכאן ואילך אנו על במה גדולה ורחבה יותר , עליה מוצג הסיפור בגרסתו הבבלית , סיפור שלכאורה אינו זקוק לאור הזרקורים . סיפור 'אחר' בתלמוד הבבלי ידוע ומוכר - הן הוא שהטביע את דמותו של אלישע ( כ'אחר' בלבד ) בזיכרון הקולקטיבי במרוצת הדורות . זהו 'אחר' שעוד בבית המדרש נשרו ספרי מינים מחיקו ; 'אחר' שעם חבריו למסע ל'פרדס' עלה השמימה , ראה שם מה שראה וחטא באמונת שתי הרשויות ; 'אחר' ששמע מאחורי הפרגוד את גזר דינו "') שובו בנים שובבים" - חוץ מ"אחר ('" ושכתוצאה מכך עשה את דרכו הארצית ישירות אל זונה , וממנה והלאה אל עולם החטא והכפירה ; 'אחר' שחילל שבת בפרהסיה , התווכח עם רבי מאיר ( תלמידו האהוב ) על גורלו , ורצח ילד שהוכיח לו כי אין תקנה לחטאו ; ' אחר' שאחרי מותו סבל ייסורי גיהנום , ושדורות אחריו עוד דנו חכמים , בארץ ובבבל , במשמעות סיפורו . פרשת 'אחר' בתלמוד הבבלי היא רחבת היקף מבחינת המקום והזמן . מקום התרחשות העלילה הוא בשמים , בארץ ואפילו בשאול תחתיות . בסיפור פועלים הנאים בני הדו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)