תרשים ב: בין תקווה לייאוש - מהלך העלילה בסיפור רבי מאיר ואלישע