חלק א: האגדות על אלישע בן אבויה בתלמוד הירושלמי

א . האגדות פרשת 'אחר' נכללת בתלמוד הירושלמי במסכת חגיגה ב , א בסוגית על גדולה שדנה ביחידת המשנה 'ולא במרכבה . 'ביחיד הפרשה נפתחת בברייתא על הארבעה שנכנסו לפרדס . היא מהווה סוגיה לעצמה , נפרדת וסגורה , בין הסוגיות על ברייתות אחרות ( כולן חלקים מ'האוסף המיסטי' שבתוספתא ) שעניינן מעשה מרכבה . הסוגיה בולטת באורכה ויוצאת דופן מאוד בתוכנה , והיא נחלקת בבירור לשני חלקים . במרכז החלק הראשון עומדת הברייתא ( שניתנת להלן באות גדולה , בעלת עיצוב שונה , ( ובמרכזו של השני - סיפורם של אלישע ורבי מאיר . וזו לשונה : חלק ראשון א ארבעה נכנסו לפרדס - אחד הציץ וסת אחד הציץ ונפגע אחד הציץ וקיצץ בנטיעות אחד נכנס בשלום ויצא בשלום . א 1 בו עזאי הציץ ונפגע . עליו הכתוב אוסר : 'דב 25 ו סצאת אכול דיןן p ] תשבעני והקאתו [" ( משלי כה : טז ) א 2 בן זוטא הציץ וסת . עליו הכתוב אוסר : 'יקר בעיני ה ' הקותה לחסידיו' ( תהלים קטז : טו ) א 3 אחר הציץ וקיצץ בנטיעות . ב מי הוא "? 'אחר' - אלישע בן אבויה שהיה הורג רבי תורה . ב 1 אמרו : כל תלמיד שהיה רואהו משובח בתורה , היה הורגו . ב 2 ולא עוד - אלא שהיה נכנס לבית הוועד והיה רוא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)