תוכן

פתיחה : אלישע בן אבויה / יאחר' - במסורת , ביצירה המודרנית ובמחקר 7 חלק א : האגדות על אלישע בן אבויה בתלמוד הירושלמי 33 חלק ב : האגדות על 'אחר' בתלמוד הבבלי 105 סיכום : סיפורי אלישע 'אחר' / - בין התלמוד הירושלמי לתלמוד הבבלי 173 ביבליוגרפיה 185 הערות 193  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)