יצא לתרבות רעה

אלישע בן אבויה - יאחה נורית בארי נורית בארי יצא לתרבות רעה אלישע בן אבריה - 'אחרי עורכת הסידרה : רוחמה וייס נורית באדי יצא לתרבות רעה אלישע בן אבויה - 'אחר '  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)