לקריאה נוספת

על תפילות ישראל עדין אבן ישראל ( שטיינזלץ , ( הסידור והתפילה : מדריך למעיין ולמתפלל , א-ב , תל אביב 2002 יצחק משה אלבוגן , התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית , תרגום : יהושע עמיר , עריכה : יוסף היינימן , תל אביב תשל"ב אורי ארליך , כל עצמותי תאמרנה : השפה הלא מילולית של התפילה , ירושלים תשס"ג דניאל גולדשמידט , מחקרי תפילה ופיוט , ירושלים תשנ"ו יוסף היינימן , עיוני תפילה , בעריכת שנאן אביגדור , ירושלים תשמ"א יוסף היינימן , התפילה בתקופת התנאים והאמוראים : טיבה ודפוסיה , ירושלים תשכ"ו נפתלי וידר , התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב , א-ב , ירושלים תשנ"ט משה ויינפלד , הליטורגייה היהודית הקדומה , ירושלים תשס"ד משה חלמיש , הקבלה בתפילה בהלכה ובמנהג , בר אילן תש"ס יעקבסון יששכר , נתיב בינה , א-ה , תל אביב תשל"ד-תשל"ז גבריאל חיים כהן , התפילה היהודית המשך וחידוש , ירושלים תשל"ח יחזקאל לוגר , תפילת העמידה לחול על פי הגניזה הקהירית , ירושלים תשס"א חננאל מק ( עורך , ( מקראה בחקר התפילה : ליקוטי תרביץ , ו , ירושלים תשס"ג חננאל מק , תפילה ותפילות , ירושלים תשס"ח בלהה ניצן , תפילת קומראן ושירתה , ירושל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)