ג. "אלוהי נשמה היודעת הכול"

הברכה הראשונה שאותה מורה התלמוד לומר עם היקיצה היא ברכה נשמה , שעניינה טוהר מקורה של הנשמה שניתנה בנו . המשוררת רוחמה וייס כתבה שיר שבו היא משחקת עם פתיחת הברכה והופכת את המילה "נשמה" ממושא לתיאור של "אלוהי" בלשון דיבורית כמו " כפרה" ( במלעיל , ( מה שהופך את הפנייה לאל לפנייה בלשון נקבה : . 119 חנה קליץ לפידות , אחוויות בתוך גאים להציג . ילקוט שירה וסיפורת , שופרא , עורך : אילן שיינפלד , תל אביב , 2003 עמ' . 136 אלהי נשמה / רוחמה וייס אלהי נשמה היודעת הכל ציי על השקט לסור למעוני ציי על מעוני לסור אל השקט אלהי נשמה את יודעת הכל הירי לי חיים , למךי אותי מות . אלהי נשמה , את , שהתשובות בןךיך , עזךי לי לפסע לאט עזרי לי לפסע לבר עזרי לי לייץ ל ויימה ולדעת שתמיד אשאר במקום . אלהי נשמה תני לי כדו לנשם להריח , לאכל , לקחת הכל לקחת בתאוה אדירה להיות , לקחת מתוך הותיר העמק .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)