ב. תמיד איש? תמיד אישה?

תופעה נדירה של אינטר סקםואליות היא בני אדם שיש להם סימני מין זכריים ונקביים כאחד , או נשים שבגופן מופיעים סימני מין גבריים בשלב מאוחר יחסית בהתפתחותן - מוכרת ברפואה . הופעה מטרידה זו עשויה להיות מעוררת חרדה במיוחד בדיון ההלכתי , שעיקרו קביעת גדרים וסייגים . בספרו של ר' יוסף פלג'י יוסף את אחיו , שנדפס באיזמיר באמצע המאה הי"ט , מסופר מקרה על אישה שהפכה לגבר . ונשאלת השאלה הבאה : ןמעשה ! בראובן שנשא אשה אחת בתולה כאחת בנות ישראל , והיה עמה כדרך איש ואשה , ואחר כמה שנים רבות קרה לה מקרה שהשתנתה מנקבה לזכר בכל מכל כל . מהו הרין לזאת שהיתה נקבה ואשת איש ונעשה זכר וצריך להנשא וליקח אשה אחרת , צריך ראובן זה ליתן גט כריתות שיגרשנה כדת משה וישראל כיון שהיתה אשתו , אשת איש , או דילמא אינו צריך ליתן גט ... כיון שאינה אשה כי אם . 98 רי יוסף פלג'י , יוסף את אחיו , איזמיר תרנ"ו , כט , ע"ב-ל , ע"א . אני מודה לפרופ' אדמיאל קוסמן על ההפניה . הרב פלג'י מכריע שאין צורך לתת גט לאישה שהשתנתה . הוא מוסיף , שהיות שאדם זה אינו אישה עוד , הוא אינו יכול עוד לומר "שעשני , "כרצונו אבל גם לא "שלא עשני , "אשה שהרי מ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)