אני נשאר/ת אני?! - הזהות העצמית בראי הברכות המבחינות

התפילות העוטפות את השינה מזמנות דיונים הלכתיים מרתקים הקשורים בהצבת גבולות . העובדה שהברכות המבחינות בברכות השחר עוסקות בהגדרת הזהות ובהבחנתה בדרך של ניגוד מבני קבוצות אחרות , גורמת לכך שהן יעלו שאלות מיוחדות הקשורות בזהות , בעצמיות ובגבולות , כאן אדון בשלושה מקרי גבול כאלה .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)