ג. מערכות הופכיות המגדירות זו את זו

הגדרת הזמן הבלתי רציונאלי והבלתי נשלט והצבת גבולות לחוויית המוות הזעירה והנשנית , היא המטרה החשובה של קריאת שמע שעל המיטה ושל ברכות השחר . הוספתן של הברכות המבחינות לברכות הפעולות בבוקר מוסיפה נדבכים נוספים במיקוד התודעה והזהות . המברך נקרא לנקוט בלשון מבדילה ומדירה שלא" ) עשני (" ... בדיוק בשעה שתודעתו נוטה לפרימות ולחוסר מיקוד , ברגעים של דמדומי היקיצה מן השינה . היחס ההופכי והקוטבי שבין השינה לערות ובין הלילה ליום , המתבטא בברכות השחר , סרוג ושלוב בצמדי ניגודים שונים , אשר מציבים שתי מערכות של קטגוריות ניגודיות . ניסוח זה מעיד על מטרתן של ברכות השחר להעביר את האדם מממשלת הלילה לממשלת היום . ניתן לתאר את האמור לעיל בטבלת שקילויות , שבה יש יחסי מתאם ערכיים בין האיברים באותה מערכת בעוד ששתי המערכות מתייחסות זו לזו ביחס היררכי : שינה לילה סבילות גופניות גולמית היעדר הרוח ( הסתלקות הנשמה ) חוסר הבחנות וגבולות הוויה לא רציונאלית - חלימה מוות ערות יום פעילות גופניות נשלטת רוחניות , תודעה ( נוכחות הנשמה ) הבחנות וגבולות ברורים הוויה רציונאלית ואנליטית חיים  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)