ב. ברכות השחר: על חידושו של עולם או על חידושו של אדם?

חילופי העתים בטבע , הזריחה והשקיעה וחילופי הזמנים בחיי האדם , היוולדותו ומותו אינם נתונים על פי רוב לבחירתו . גם מותו הסמלי עם ליל והיוולדותו מחדש עם קומו נתונים רק באופן חלקי לשליטתו . הטקסים עוזרים לאדם להשיג שליטה פורתא בתהליכים ובשינויים שלמעשה כלל אינם בידיו . טרנר עמד על כך שאנשים העוברים את טקס המעבר צריכים במקרים רבים לשהות במחילות שנדמות בה בשעה גם לקבר וגם לרחם ( בלשונו : . (" tombs and wombs" גם בספרות חז"ל ה"רחם" נקרא לעתים . "קבר" הדמיון הסמיוטי ( כלומר , השייך לחקר המשמעויות ) בין השניים מתבקש : משך השהייה במיטה הוא בין קריאת שמע שעל המיטה , המגבש הליטורגי המסמן את המעבר הסמלי מן החיים אל המוות , ובין אמירת ברכות השחר המסמנות את המעבר הסמלי מן המוות אל החיים . זאת גם זאת , המיטה עצמה מסמלת את החיים , שהרי בה מקיימים את מעשה יצירת החיים עצמו ובה פרים ורבים . בארמית "מיטה" היא , "פוריא" אמנם מקורה של המילה הוא יווני , אבל חז"ל פירשו : "פוריה - שפרין ורבין עליה" ( בבלי שבת עז , ע"ב . ( בו בזמן המיטה מסמלת גם את המוות , שהרי בה מתים על פי רוב . יותר מכך , האלונקה שבה מובילים ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)