א. גבולות בטבע וגבולות בתרבות

בטבע אין , על פי רוב , חלוקה ברורה ומובחנת לקטגוריות . המציאות בנויה מאין ספור מרכיבים היוצרים ביניהם רצף והארוגים זה בזה , באופן שלעתים הם זולגים זה לתוך זה ונטמעים זה בתוך משנהו . ההבדל בין הלילה ובין היום הוא אינטואיטיבי וברור , אבל המעבר עצמו בין הלילה ובין היום אינו חד ומובחן , קשה לזהות את הרגע שבו מתחלפות ממלכת היום בממלכת הלילה . הבוקר מגיע לאיטו ובהדרגתיות והאור נמזג בחושך במידה גוברת והולכת עד שהוא מתגבר על החושך . תיאור מדרשי יפה של הדרגתיות בואו של הבוקר מובא כמשל על הצלתם של ישראל בימי אסתר ומרדכי : רבי דוייא בר אבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים לקראת הזריחה 1 כלומר בזמן החשוך ביותר ביממהן בבקעת ארבל וראו איילת השחר שבקע אורה לעלות . אמר לו רבי חייא : כך היא גאולתן של ישראל . אמר ליה : היינו רכתיב : "כי אשב בחשך ה' אור לי" ( מיכה ז , . ( 8 בתחלה היא באה קימעא קימעא , ואחר כך היא מנפצת ובאה , ואחר כך היא פרה ורבה , ואחר כך היא משבחת והולכת ( ע"פ מדרש תהלים כב , יג וראו ירושלמי ברכות ד , ע"א ) המדרש משווה בין המעבר בין חורבן וגאולה למעבר בין יום ובין לילה . כשם שההשתנות בין...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)