שרטוט גבולות הגוף והתודעה באמצעות אמירת ברכות

עתה אדון במעברים שחלים באמצעות טקסי השינה והיקיצה בין ממלכת הלילה וממלכת היום באופן ממשי . אשאל מהו המעבר שאותו עושים המתעוררים , מהו השינוי שאותו עוברים הנרדמים באמצעות שני הטקסים , מהו התחום שהם יוצאים ממנו באמצעות הברכות , מהו התחום שבשעריו הם באים ומהו מקומו של הגוף בתהליך זה .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)