ה. סיכום

באמצעות הטקס מסוגלים מבצעיו , משתתפיו , ולעתים הצופים בו להרהר על אודות מצבם המבלבל כשייכים באופן בו זמני לטבע ולתרבות . שתי קטגוריות הנראות לכאורה כצהובות זו לזו . הטקסים שאנו דנים בהם אינם יוצאי דופן בעניין זה . ברברים האמורים לעיל ביקשתי להראות שטקס ברכות השחר ובת זוגו הליטורגית - קריאת שמע שעל המיטה , הם בעלי איכויות המאפיינות טקסי מעבר , ובכל זאת יש להם ייחור לעומת טקסי המעבר הקלאסיים , הקשורים במעגל החיים והמעבירים את מבצעיהם מסטטוס אחד למשנהו או ממצב אחד למשנהו ועל פי רוב אינם הפיכים . טבעם של הטקסים שנידונים פה הוא שהם חוזרים ונשנים בכל יום ולפיכך אולי יש לכנותם "טקסי מעבר . "זעירים הם אינם דרמטיים ומלאי הוד כאלה הקשורים במעגל החיים והם נמנים על מאה הברכות שבהם חייב היהודי מדי יום , כלומר הם מחייבים אבל אינם שונים מטקסים יום יומיים רבים אחרים . ככאלה מטרתם לסייע לאדם במעברים ובמעתקים שאותם הוא נקרא לעשות בחיי היום יום . באמצעות הרימוזים שיוצרות ברכות השחר לשאלות של ראשית ואחרית ולשאלות של לידה מול מיתה , מבקשות ברכות השחר ותפילת שמע שעל המיטה לאשש את חיי היום יום ואת הוויית השג...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)