ב. תפילה כמענה למצבי חרדה

טרנר הניח שאנשים המצויים במצב ספי שרויים בפגיעות ובחשיפות וזקוקים להגנה מיוחדת . אנו פוחדים ממצבי גבול מתעתעים ולא בהירים , שבהם נראה לעתים כאילו תהום פרושה לרגלינו . התפילה באה לעזרתנו במצבים אשר בהם אנו מודעים באופן חריף יותר לספיות ולסכנות שבהן אנו שרויים . בהקשר זה מאירים הדברים שהאמורא רב יהודה אמר בשם רב : ארבעה צריכין להודות - יורדי הים הולכי מדברות ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא ( בבלי ברכות נד , ע"ב . ( ארבע הקטגוריות של אנשים שצריכים להודות על הצלתם הם יורדי הים והולכי מדבריות הנמצאים במרחב שאינו חלק מהתרבות , החולה המצוי במצב שבין חיים למוות והאסיר השרוי גם הוא במצב שבו חיותו מוגבלת ושאין לו שליטה על הנעשה בו . חברתי הרבה תמר דבדבני חידשה לי בכך שהראתה , שכל אחד מהנמנים בסוגיה נמצא במצב שבו אין לו שליטה מלאה על חייו : החולה למשועבד למחלתו , האסיר לסוהרו ויורדי הים והולכי המדבריות נתונים לכוחות הטבע ולסכנות שבדרך . חזרתם לביתם היא גם שיבה לשליטה על חייהם . על כן , הועידה המסורת היהודית לכל אלה לומר ברכה מיוחדת , היא ברכת , "הגומל" בצאתם מן המצבים הספיים ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)