מפיל ומעביר היפוך מתוך דמיון

ברכת "המפיל שינה" הנאמרת לפי התלמוד בסוף טקס ההירדמות התלמודי וברכה "המעביר שינה" הנאמרת בסוף טקס ההשכמה התלמודי , משמשות ראי זו לזו . שתיהן הופיעו בסוגיית "הנכנס לכרך" ושתיהן כורכות את השינה משתי קצותיה בדברי אמונה ותחינה . הנה שתי הברכות , זו מול זו , כאשר הרגשתי את קורי הדמיון ביניהן : ברכת "המפיל שינה" ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין . יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום ותן חלקי בתורתך ותרגילני לירי מצוה ואל תרגילני לידי עבירה ואל תביאני לירי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ברכת "המעביר שינה" ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי , ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך , ואל תביאני לא לירי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון , וכוף את יצרי להשתעבד לך  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)