ברכות מבחינות בתרבויות אחרות?

חוקרים אחדים עמדו על הדמיון בין הברכות המבחינות ( ובעיקר הברכה המבחינה המורכבת מהגניזה הקהירית , המנוסחת בלשון חיוב ושלילה כאחד ) ובין ברכות אחרות שנטבעו הן במרחב התרבות ההלניסטית והן במרחב הפרסי הקדום . בין הברכות האלו נמצאה גם ברכה שבה הודה המברך על כך שהוא נמנה על קבוצות השתייכות רצויות ולא על קבוצות נחותות . הדמיון הזה הביא את החוקרים לסברה שהברכות המבחינות הושפעו מן הטקסטים הקדומים האלה , ו"גיירו" אותם . דוגמה לברכה כזו היא תפילה המיוחסת לסוקרטס ולעתים לתאליס , ומובאת פה בתרגום חופשי שלי : הוא היה רגיל לומר שלוש ברכות שבהן הביע את הודייתו על מזלו הטוב : ראשית , שנבראתי בן אנוש ולא בהמה ; שנית , שנולדתי גבר ולא אישה ; שלישית , יווני ולא ברברי " . על אף שאי אפשר לשלול את הסברה , שהברכות המבחינות בתפילות ישראל מושפעות מתפילה זו ומאחרות הדומות לה , אין הכרח לקבלה . הדמיון הטיפולוגי בניסוח של לשון חיוב ושלילה , היינו : שעשני __ . 77 תבורי , לעיל , עמ' . 121-115  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)