קריאה צפופה בטקס ההשכמה התלמודי

יתפלל בן האדם , ישכים ויאמר : אלהי , נשמה שנתת בי טהורה היא , אתה בראתה , אתה יצרתה , אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי , ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא ; כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך . אני העומד פה ומדבר עם קוני . השמש מאיר , האדם יקום בבוקר וידבר את אלהיו עם אור הבוקר . נפשו מלאה איזה הוד , איזה רוך : אלהי , נשמה שנתת בי , טהורה היא ; אתה בראתה , אתה בראת את כולנו , אתה משמר את כולנו ונתון תתן את הבוקר לכולנו ( מיכה יוסף ברדיצ י בסקי " . ( כל אחת מהברכות בקובץ זה , המובאת כאן כלשונה וכהצגתה בתלמוד ( בתרגום לעברית , ( פותחת חלונות לעולמות רחוקים ולהוויה קרובה כאחד , למשמעים ולרגשות דתיים . כאשר הן נקראות כחטיבה אחת , הקשרים ביניהן והעלילה שהן יוצרות פורשות יריעה מיוחדת במינה ומשרטטות מפת דרכים של מסעות מן השינה אל הערות , מן הלילה אל היום , מסבילוה לפעילות וממוות סמלי אל החיים . א - ברכת "נשמה " ברכה זו נאמרה בימי התלמוד עוד טרם פקיחת העיניים . דמדומי היקיצה מתפעמים בנפש המתעורר משנתו ומילות הברכה ממשמעות אותם והופכות את האדם מגוף ישן ליצור חי שנשמה מקננת בו . בברכה זו ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)